top of page

Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej, Konsul Generalny RP Jarosław Jasiński przekazał nauczycielom i dyrektorom szkół polonijnych okolicznościowe życzenia. W imieniu naszej szkoły serdecznie dziękujemy!
bottom of page