top of page

Program

Dzieci mieszkające poza granicami Polski nie mogą uczyć się wyłącznie z tradycyjnych podręczników. Program musi być zindywidualizowany i dostosowany do umiejętności dzieci, a także częstotliwości nauczania. Kierując się tymi założeniami nasza szkoła oferuje uczniom klas 0-8 lekcje języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej na poziomie dostosowanym do ich indywidualnych umiejętności. Starannie wyselekcjonowane materiały z tradycyjnych podręczników uzupełnione są pomocami naukowymi i materiałami przygotowanymi przez nauczycieli.

Liczymy na to, że wpojenie uczniom naszej szkoły wiedzy z zakresu polskiej gramatyki i literatury obudzi w nich zainteresowanie naszym językiem, literaturą i kulturą na całe życie. Na lekcjach języka polskiego dzieci uczą się poprawnie mówić, pisać i czytać. Korzystamy przede wszystkim z podręczników Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej. Większość z nich została opracowana przez Małgorzatę Pawlusiewicz. Poznając zasady polskiej gramatyki i ortografii, wiele czasu poświęcają na naukę zasad gramatycznych, budowania poprawnych zdań oraz ćwiczenie prawidłowej wymowy. Wszystko to jest niezbędne, aby nasi uczniowie mogli samodzielnie przeczytać, a następnie omówić na lekcji lub samodzielnie proponowane przez nas lektury i teksty literackie zawarte w podręcznikach i wybrane przez nauczycieli. Staramy się, żeby lekcje były jak najbardziej interesujące i zróżnicowane, a zajęcia z literatury i gramatyki tak połączone, by pokazały wzajemną zależność obu dziedzin. Przedstawiane na lekcjach języka polskiego teksty literackie mają też zachęcić do korzystania z zasobów naszej biblioteki.
 

Historii Polski można uczyć bardzo szczegółowo, można też dokonać wyboru najważniejszych wydarzeń. Wybór ten będzie subiektywny, ale sądzimy, że zaproponowane przez nas wydarzenia z tysiącletniej historii Polski stanowią kanon wiedzy każdego Polaka. Historii uczymy w oparciu o podręcznik opracowany przez Martynę Deszczyńską i Marka Deszczyńskiego Poznajemy historię ojczystą.

 

Na lekcjach geografii chcemy pokazać dzieciom jak piękna i urozmaicona krajobrazowo jest Polska. Nasi uczniowie będą mieli okazję poznać polskie krainy geograficzne, największe miasta, rzeki, jeziora i pasma górskie. Na prowadzonych przez nas lekcjach nie ograniczamy się do przedstawienia faktów, ale umożliwiamy poznawanie Polski w oparciu o albumy fotograficzne i materiały filmowe. Zajęciom z geografii towarzyszy omawianie wybranych legend polskich związanych z regionem bądź miastem, któremu poświęcona jest lekcja. Chcemy w ten sposób nie tylko podzielić się naszą wiedzą, ale także przybliżyć miejsca, z których nasi uczniowie się wywodzą. W ten właśnie sposób możemy prowadzić lekcje geografii korzystając z książki ABC regionów Polski Macieja Kronenberga, Aleksandry Sudowskiej i Pawła Mroziaka oraz ćwiczenia specjalnie do nich przygotowane przez Annę Cholewinską.

Przysłowia, tradycje, zwyczaje i obrzędy, przybliżanie najważniejszych postaci polskiej kultury i nauki, to przykłady tego, z czym spotkają się na lekcjach kultury polskiej nasi uczniowie. Aktywnie uczestnicząc w lekcjach kultury dzieci będą miały szansę powróżyć w wieczór andrzejkowy, wziąć udział w jasełkach, czy też własnoręcznie przygotować wielkanocną palemkę czy pisankę.

bottom of page