top of page

O szkole

Szkoła im. ks. Jana Twardowskiego powstała w 2005 roku jako non-profit organization (501 (c) 4). Szkoła finansowana jest przede wszystkim z czesnego wpłacanego przez uczniów, a także funduszy uzyskanych w postaci grantów czy też darowizn prywatnych.

Podstawowym celem Szkoły jest nauczanie języka polskiego, geografii i historii Polski w zakresie ośmioklasowej szkoły podstawowej. Trwające dwie godziny zajęcia odbywają się we środy o godzinie 18.00 w salach szkolnych chrześcijańskiego centrum unitariańskiego w Bellevue. Zapisy do szkoły mają miejsce w pierwszą środę września. W naszej szkole dzieci zaczynają naukę od klasy „zerowej”. Aby się do niej zakwalifikować dziecko musi umieć mówić w języku polskim oraz mieć ukończone pięć lat nie później niż w dniu 31 sierpnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w drugą środę września i trwają do pierwszej środy czerwca. Ferie świąteczne, zimowe i wiosenne odbywają się zgodnie z kalendarzem Bellevue School District.

W naszej szkole realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej wzbogacony o materiały własne, czasopisma dla dzieci oraz pozycje książkowe i filmowe ze wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki. Kadra nauczycielska składa się z osób mających wiele lat doświadczenia w nauczaniu dzieci mieszkających poza Polską. Większość ma wyższe wykształcenie polonistyczne lub humanistyczne, a także przygotowanie dydaktyczne, w tym w zakresie popularnych metod nauczania dzieci, takich jak Montessori.

Rok szkolny w Szkole Polskiej składa się z trzech kwartałów, a każdy kwartał to 10 tygodni nauki. Czesne za cały rok nauki oraz opłata za podręczniki i inne materiały dydaktyczne wynosi wynosi $700. Szkoła nie jest w stanie oferować opłat miesięcznych, tygodniowych czy też proporcjonalnych (pro-rated). Opłatę należy wnieść jednorazowo za cały rok nie później niż do 30 września. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość opłacenia szkoły w ratach po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. Dzieciom z jednej rodziny przysługuje zniżka w wysokości 10% - tj. za pierwsze dziecko opłata wynosi $700, za każde następne $630 rocznie. Więcej informacji na temat czesnego można znaleźć na stronie FAQ szkoły. 

(Dodatkowe informacje - w sekcji F.A.Q.)

bottom of page